fbpx

Suomi kylien maa. Suomessa on yhteensä yli 4300 toiminnallista kylää, jotka omalta osaltaan vastaavat maakuntien Suomen elinvoimasta ja viihtyvyydestä. Kylissä tehdään myös paljon talkootyötä, jolla pidetään huolta lähiluonnosta ja samalla vahvistetaan yhteisöllisyyttä ja sitä kautta ehkäistään syrjäytymistä ja mielenterveysongelmia.

Kylätoiminta on rikasta myös Satakunnassa. Maakunnassamme on esimerkiksi noin 60 sellaista kylätaloa, jotka ovat viikoittain käytössä. Kotikaupungissani Kankaanpäässä esimerkiksi Vihteljärven ja Veneskosken kylissä kyläaktiivit järjestävät säännöllisesti monenlaista erilaista toimintaa. Kankaanpäässä myös kyläkouluja on jokaisella ilmansuunnalla. Eduskunta-avustajani puolestaan on kotoisin Hinnerjoelta, jossa on aktiivinen kyläyhteisö.

Kylien elinvoimaan vaikuttavat monet asiat. Valtio on perinteisesti tukenut kyliä muun muassa osoittamalla rahoitusta Suomen Kylät ry:lle ja kyläkaupoille. Julkisen talouden tilanne pakottaa vähentämään julkisia menoja monelta eri sektorilta, mutta olen luottavaisin mielin sen suhteen, että erilaiseen kylätoimintaan saadaan jonkin verran lisää rahaa niin sanotusta jakovarasta.

Erilaisten tukien ohella oleellisinta on tietysti varmistaa, että Suomessa aidosti pystyy elämään myös suurten kaupunkien ja kasvukeskusten ulkopuolella. Tämä on välttämätöntä, sillä suurin osa Suomen vientiteollisuudesta nojaa maaseudun ja maaseutumaisten alueiden luonnonvarojen varaan. Koko maan asuinkelpoisena pitäminen on myös turvallisuuspoliittinen kysymys – etenkin itärajalla.

Asumisen, elämisen ja liikkumisen kustannuksia on saatava alemmas ja siihen nykyhallitus tähtääkin. Pitää tehdä politiikkaa, joka mahdollistaa yrittämisen ja työnteon myös syrjäisimmillä alueilla. Puhtaan teknologian edistäminen luo tähän mahdollisuuksia. Satakunnassa on valmisteilla useita hankkeita, jotka onnistuessaan tuovat meille kasvua ja elinvoimaa. Tämä aito elinvoima pitää lopulta kaikista varmimmin maaseutua sitä kautta kylätoimintaa hengissä.

Tulevaisuudessa kuntien on syytä panostaa yhteistyöhön kylätoimijoiden ja kylissä toimivien järjestöjen kanssa. Tämä on omiaan lisäämään hyvinvointia ja parantamaan yhteisöjen jäsenten elämänlaatua.

Julkaistu Satakunnan Viikossa 7.12.2023